O nás

Základní informace o společnosti FRUTIGO s.r.o. a výrobním zázemí

Úvod

Společnost FRUTIGO s.r.o. vznikla počátkem roku 2015 jako nástupnická firma společnosti FRAPO CZ s.r.o. za účelem zvýšit úroveň i rozsah stávající výroby ovocných produktů založených na sezónním zpracování ovoce, rozvinout původní výrobní zaměření i obchodní činnost o další oblasti navázané na zpracování jak ovoce, tak i vyrobených nebo nakoupených ovocných produktů.

Jednou z nově rozvíjejících se oblastí je i produkce ovocných polotovarů pro výrobu jablečného octa včetně možného zakvášení šťáv.

Výrobní areál Chrast

Společnost FRUTIGO s.r.o. realizuje svoji činnost v provozovně ve výrobním areálu v Chrasti u Chrudimě, kde je umístěna vlastní technologie pro zpracování ovoce. V lisovně se zpracovává pouze čerstvé ovoce - jablka, hrušky, višně, černý rybíz, jedná so sezónní provoz. Z 90% se zpracovávají jablka a to buď z vlastního výkupu anebo ze sadů velkopěstitelů.

Ovoce je nakupováno výhradně od českých pěstitelů.

Převažující část produkce je exportována velkým potravinářským firmám do zahraničí, ale i v tuzemsku se mezi odběratele řadí přední české potravinářské firmy i drobní podnikatelé v potravinářství. To svědčí o vysoké kvalitě produktů, které jsou vyráběny plně podle zásad HACCP a správné výrobní a hygienické praxe. 

Jsme vlastníky BIO certifikace pro výrobu a distribuci podle standardů pro BIO kvalitu.

Technologické vybavení a skladovací kapacity jsou pro ilustraci uvedeny v naší fotogalerii.